Organisatie

Saltho Onderwijs maakt deel uit van Koraal. Koraal biedt vanuit zes regio's en een landelijk Expertise Centrum een integraal en compleet pakket aan op het gebied van speciaal onderwijs, zorg en arbeid. De scholen van Saltho Onderwijs behoren tot de Koraal regio's Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant en Expertise Centrum.

Saltho Onderwijs wordt tijdelijk aangestuurd door mevrouw Naïma Rahmouni, transitiemanager a.i. Zij is verantwoordelijk voor de scholen. De dagelijkse leiding op de school wordt verzorgd door de schoolleider. De directie en de scholen worden ondersteund door de controller, beleidsadviseur, hoofd P&O en staffunctionarissen met ieder een eigen aandachtsgebied.

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR). Deze voert regelmatig overleg met de schoolleider. Voor overkoepelende onderwerpen is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Hierin is van iedere MR een afvaardiging vertegenwoordigd. De GMR voert regelmatig overleg met de regiodirecteur en transitiemanager.

Ieder jaar wordt een jaarverslag opgsteld waarin de ontwikkelingen en verantwoording over het afgelopen jaar is opgenomen. Klik hier voor het verslag over 2017. 

Klik hier voor het organigram van Saltho Onderwijs.

Deel deze pagina op