De scholen van Saltho Onderwijs

Scholen Saltho Onderwijs
Op deze pagina vindt u een overzicht van de scholen van Saltho Onderwijs. Klik op één van de scholen om de schoolspecifieke informatie elders op deze website te bekijken.

De scholen van Saltho Onderwijs zijn bijna allemaal gekoppeld aan een zogenoemde residentiële instelling. Als een leerling in een residentiële instelling wordt geplaatst, volgt daaruit onmiddellijk inschrijving op de bijbehorende school. We spreken dan van een zogenoemde plaatsbekostigde leerling. Leerlingen die niet zijn opgenomen in een residentiële instelling dienen in het bezit te zijn van een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV). Het samenwerkingsverband waartoe de gemeente waarin de leerling woont behoort, verzorgt de afgifte van deze TLV.

Deel deze pagina op