ANBI

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Saltho Onderwijs heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Saltho Onderwijs aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.
ANBI Saltho Onderwijs gift donatie schenking

Voorwaarde voor verkrijging en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Saltho Onderwijs

RSIN
3258580

Contactgegevens
Schijndelseweg 1
5283 AB Boxtel
Tel: 0411-65 24 44

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beleidsplan
Zie: Beleidsplan 2017 Saltho Onderwijs

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven, gewogen en ingedeeld met behulp van het FUWA primair Onderwijs 2006. Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Doelstelling
Saltho Onderwijs bestaat uit scholen die onderwijs geven aan kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Saltho Onderwijs maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Zie: Jaarverslag Koraal

 

Deel deze pagina op