Schoolorganisatie

Op deze pagina leest u informatie over de organisatie van de school.
Team
Team
De algehele leiding op de school gebeurt door de schoolleider. Deze wordt in de begeleidingstaken ondersteund door Commissie voor de Begeleiding. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de school.
Medezeggenschap
Medezeggenschap

Onze school heeft een medezeggenschapsraad. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet voor advies en/of instemming worden voorgelegd aan de deelraad. De medezeggenschapsraad heeft dan ook een belangrijke stem in diverse zaken die van belang zijn voor een goede schoolorganisatie.

Contact opnemen met de medezeggenschapsraad kan per mail via het algemene schoolmailadres, (vermeldt in de aanhef dat het bericht voor de deelraad is bestemd) en natuurlijk telefonisch.

Deel deze pagina op