Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over PI School Hondsberg, zoals bijvoorbeeld de missie en visie, orthopedagogische aanpak, het jaarverslag en meer.
Missie en visie P.I. School Hondsberg
Missie en visie P.I. School Hondsberg

“Samen vertrouwen ontdekken”. Dat willen we ten aanzien van kinderen, ouders en andere partners dagelijks in de praktijk brengen. Om deze missie te realiseren, zijn er vijf belangrijke kernwaarden die ons richting geven in het handelen:

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Respect
Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

P.I. School Hondsberg werkt nauw samen met De Hondsberg. De Hondsberg is een observatiecentrum en behandelinstituut voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, in combinatie met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen.

Een groot gedeelte van de leerlingen van de school (±100) verblijft binnen De Hondsberg terwijl de P.I. School voor onderwijs zorgt. Deze leerlingen noemen we plaats bekostigde (interne) leerlingen. U kunt meer informatie vinden over het aanbod van de Hondsberg op de website van De Hondsberg.

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Toelating op de school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring, de TLV, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Leerlingen die in behandeling zijn op De Hondsberg of bij een andere zorgpartner van PI School Hondsberg kunnen gedurende deze periode geplaatst worden op de school op basis van de regeling "residentiële plaatsing" (RP). Als de behandeling stopt moet een TLV worden aangevraagd.

Het samenwerkingsverband waartoe PI School Hondsberg behoort is plein013, PO 30.04. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.plein013.nl

Deel deze pagina op