Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Het Vada College, zoals bijvoorbeeld de missie en visie, orthopedagogische aanpak, het jaarverslag en meer.
Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

De Michaelschool werkt nauw samen met De La Salle. De La Salle is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met opvoed-, gedragsproblemen, psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornissen en maakt net als de Michaëlschool deel uit van Koraal Groep.

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Toelating op de school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring, de TLV, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Leerlingen die in behandeling zijn van een zorgpartner van De Michaëlschool kunnen gedurende deze periode zonder TLV geplaatst worden op de school op basis van de regeling “residentiele plaatsing” (RP). Als de behandeling stopt moet een TLV worden aangevraagd.

De Michaëlschool behoort tot het samenwerkingsverband De Meierij, 30.05 PO. Meer informatie is te vinden op de website www.de-meierij.nl

Deel deze pagina op