Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Het Dok, zoals bijvoorbeeld de missie en visie, orthopedagogische aanpak, het jaarverslag en meer.
Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners
Het Dok werkt nauw samen met GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen), Combinatie Jeugdzorg, IDRIS. Het Dok vindt het belangrijk dat er veel overleg en afstemming plaatsvindt.
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Toelating op de school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring, de TLV, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Leerlingen die in behandeling zijn van een zorgpartner van Het Dok kunnen gedurende deze periode geplaatst worden op de school op basis van de regeling "residentiele plaatsing" (RP). Als de behandeling stopt moet een TLV worden aangevraagd.

Het samenwerkingsverband waartoe Het Dok behoort is RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30.07. Meer informatie is te vinden op de website www.swveindhovenkempenland.nl

Deel deze pagina op