Algemeen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over De Rietlanden SO, zoals bijvoorbeeld de missie en visie, orthopedagogische aanpak, het jaarverslag en meer.
Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners

SO De Rietlanden werkt nauw samen met een aantal zorgaanbieders, zoals onder andere:

Passend Onderwijs
Passend Onderwijs

Toelating op de school kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring, de TLV, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waartoe de Rietlanden SO behoort is De Meierij, 30.05 PO. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.demeierij-po.nl

Deel deze pagina op