Koraal werkt aan ontschotting

29-08-2017
Koraal werkt aan ontschotting
Zo’n 30 jongeren van Koraal volgen op de locatie Gastenhof/Urmond een onderwijsdagprogramma (ODP) dat in nauwe samenwerking met Stichting Alterius (onderwijs) is opgezet. Bij Koraal locatie Op de Bies beginnen volgende week de lessen voor jongeren die vanwege hun beperking niet naar school kunnen. Deze geïntegreerde samenwerking past bij de visie van Koraal. In de regio’s waarin wij werken bieden wij vanuit één aanspreekpunt wonen (zorg en behandeling), leren en werken aan mensen met een complexe ondersteuningsvraag.

Samen voor cliënt en leerling
“De samenwerking tussen Koraal en de Stichting Alterius is één voorbeeld van de integrale aanpak van Koraal om tot ontschotting te komen. Door de goede samenwerking met een ketenpartner werken wij mèt cliënten en leerlingen aan hun toekomst. En we zien positieve resultaten. Door cliënten onderwijs in hun eigen omgeving aan te bieden, zitten ze gemotiveerd én met plezier in de klas.“ Aan het woord is Lone Linssen, regiodirecteur van de Koraal-regio Parkstad.

“Ook binnen onze instellingen voor gehandicaptenzorg (VG) hebben we in samenwerking met een onderwijsinstelling in de regio klassen ingericht. Volgende week beginnen op de locatie Op de Bies in Landgraaf de lessen voor een aantal bewoners die vanwege hun beperking niet naar school kunnen of mee kunnen doen in een reguliere onderwijssetting. Bij Op de Bies doen we dat in samenwerking met de Jan Baptistschool. Op die manier bundelen leerkrachten en behandelaren hun expertise, ervaringen en krachten in het belang van cliënt en leerling."

Succeservaringen
Onderwijs in de eigen omgeving van cliënten heeft grote voordelen. Leerkrachten kunnen onmiddellijk terecht bij behandelaren wanneer een situatie daarom vraagt. En hebben dus per direct aandacht voor leerlingen die de rust in de klas op de één of andere manier verstoren. De combinatie van onderwijs en behandeling heeft een goede uitwerking cliënten/leerlingen. Lone Linssen: "We zien succeservaringen. Leerlingen voelen zich gehoord en veilig, dat laatste is zeer belangrijk. Ze hebben in de gaten dat ze weer aan hun toekomst werken, dat er perspectief is."

Vliegend team
Inmiddels zijn er bij Koraal alleen al op de locatie Gastenhof/Urmond drie klaslokalen en vijf projectlokalen (voor horeca, sport en techniek) in gebruik en is er ook een prima samenwerking met twee leerwerkbedrijven. Leerlingen gaan ook op stage bij bedrijven in de regio. Lone Linssen: "Daarnaast werken we met een zogenoemd Vliegend Team, professionals vanuit Koraal die snel op speciaal onderwijs scholen in de regio kunnen invliegen als er problemen zijn met een leerling en de leerkrachten ter plekke ondersteunen. Ook een mooi voorbeeld hoe je schotten tussen onderwijs en zorg kunt weghalen.”

Deel deze pagina op