Leerlingenaantal Het Dok fors gestegen!

23-03-2017
Leerlingenaantal Het Dok Eindhoven fors gestegen!
Vorig schooljaar werd Het Dok geconfronteerd met een teruglopend aantal leerlingen. De situatie was dermate ernstig dat er dringend iets moest gebeuren. De oorzaak lag voornamelijk in het feit dat de mogelijkheden van de school niet bekend genoeg waren in de regio. Daarop besloot Het Dok om in samenwerking met afdeling communicatie van Koraal Groep te gaan werken aan het verbeteren van de naamsbekendheid.

Er werd gestart met het organiseren van een Open Dag voor verwijzers, zorginstellingen en besturen, leerkrachten en interne begeleiders van (reguliere) scholen uit de regio Eindhoven-De Kempen. Adressen werden verzameld, uitnodigingen gemaakt, persberichten verstuurd en op 14 april 2016 was het dan zover. Het resultaat? Een enorm succesvolle Open Dag. Niet alleen door het hoge aantal bezoekers, maar ook door de saamhorigheid die het opleverde binnen het onderwijsteam. De vraag bleek zo groot dat er later dat schooljaar nog twee informatiemiddagen werden georganiseerd. Met als opbrengst mooie en positieve reacties en... concrete aanmeldingen! Vorig schooljaar telde Het Dok nog 65 leerlingen, dit schooljaar werd er gestart met maar liefst 76 leerlingen. En de stijgende lijn zet door. Inmiddels heeft de school 89 leerlingen en er blijven nieuwe aanmeldingen binnenkomen.

Judith van Zandbeek, docent bij Het Dok: "Natuurlijk zijn we enorm blij met dit mooie resultaat! We zijn in een korte tijd zo gegroeid dat we eigenlijk vol zitten, maar overal is een mouw aan te passen. We denken momenteel zelfs aan uitbreiding! Het is fijn om te merken dat de verwijzers ons nu langzaam beginnen te vinden. Zonder de Open Dag hadden deze jongeren dus nog steeds thuisgezeten, terwijl ze leerplichtig zijn. Het is een win-win-situatie voor beide partijen. We zijn er echter nog niet. We zijn ervan overtuigd dat we dit moeten blijven herhalen, dus staat op donderdag 23 maart alweer de tweede informatiemiddag van dit schooljaar gepland."

Het Dok (Eindhoven) maakt onderdeel uit van Saltho Onderwijs en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die (al of niet tijdelijk) niet deel kunnen nemen aan het regulier (speciaal) onderwijs. De school werkt veel samen met partners in de regio, bijvoorbeeld GGzE, Combinatie Jeugdzorg, Idris, Lunetzorg en Wij-Eindhoven.

Deel deze pagina op